Про Інститут

Науково-дослідна установа “Інститут Кібербезпеки” — спеціалізована наукова установа, що здійснює діяльність з перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців в галузі інформаційної безпеки, технічного та криптографічного захисту інформації, здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, апробацію та використання результатів наукових досліджень на практиці та у виробництві.

Інститут Кібербезпеки надає послуги технічного аудиту та оцінювання захищеності інформації усіх видів, у тому числі інформації, що відноситься до службової, розробляє проекти з побудови криптографічних систем захисту інформації (КСЗІ), виконує будівництво таких систем та запускає в експлуатацію з відповідною сертифікацією.
Інститут має ліцензію Державної служби спеціального зв‘язку та захисту інформації України з надання послуг у галузі криптографічного та технічного захисту інформації. 

 

 

Послуги

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ТА ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

 Постачання криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації

 Надання послуг з побудови центрів сертифікації ключів

 Створення захищенних центрів обробки даних

 Розробка та впровадження систем управління інформаційною безпекою (суіб)

 Аудит інформаційної безпеки

ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

 Технічний аудит та обгрунтування потреби створення спеціальних автоматизованих систем

 Поставка, монтаж (встановлення) та налаштування криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації

 Пусконалогоджувальні роботи, розробка експлуатаційної документації

 Підготовка персоналу

СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ

 Спеціальні телекомунікаційні мережі

 Спеціальні Інформаційно-телекомунікаційні системи

 Централізовані системи оперативно-технічного управління та захисту інформації

 Мультимедійні системи, у тому числі спеціальні

 Робробка проектних рішень (науково-дослідні роботи)

Навчання

Наразі в Україні недостатньо висококваліфікованих спеціалістів у сфері кібербезпеки та захисту інформації, як в державному, так і приватному секторі. Причому потреба в таких фахівцях суттєво зростає з кожним роком. Задля формування нової генерації таких фахівців Навчально-науковий комплекс «Інформаційно-комунікаційні системи» здійснює навчання, підвищення кваліфікації та забезпечення практичним досвідом:

• Спеціалістів, які вже відповідають за інформаційну безпеку та функціонування Інформаційно-телекомунікаційних систем, створення і функціонування комплексних систем захисту інформації в своїх компаніях та установах (ІТ-фахівці, інженери управління, оператори, менеджери та інші співробітники служб захисту інформації);

До роботи та проведення навчань залучаються:
• Фахівці – практики провідних телекомунікаційних та IT-компаній України;
• Викладачі (доценти та професори) та наукові співробітники;
• Представники профільних міністерств та відомств;
• Міжнародні експерти.

Інститут здійснює діяльність з перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців в галузі інформаційної безпеки, технічного та криптографічного захисту інформації.

Інститут кібербезпеки на постійній основі організовує та проводить курси підвищення кваліфікації для спеціалістів з технічного захисту інформації.

Інститут здійснює організації проведення курсів Академії Cisco за Темами:
• Системи технічного захисту інформації
• CCNA (Cisco Certified Network Associate) v.6.0
• CCNA Security
• CCNA Syber Opps
• NDG Introduction to Linux I Scope and Sequence
• CCNP (Cisco Certified Network Professional): частина 1 CCNP 1: ROUTE
• CCNP (Cisco Certified Network Professional):
• CCNP 2: SWITCH
• CCNP (Cisco Certified Network Professional): CCNP 3 TSHOOT

Вартість навчання визначається на момент формування груп.

Наукова діяльність

Інститут Кібербезпеки, — наукова установа, що здійснює діяльність у галузі криптографічного та технічного захисту інформації, основними напрямами наукової діяльності якого є дослідження й експериментальні розробки у сфері технічних наук та інша професійна, наукова та технічна діяльність, в тому числі:

• Участь у розробленні концепцій, перспектив та стратегій розвитку та інформаційних технологій, організація та впровадження результатів наукових досліджень в практику;

• Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, реалізація завдань цільових програм на замовлення органів державної влади України, установ і закладів, інших організацій та підприємств, спрямованих на розв’язання актуальних теоретичних і методологічних проблем використання, впровадження та застосування програмних і технічних засобів та інформаційних технологій;

• Видання програмного забезпечення, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем;

• Надання науково-практичної допомоги установам та закладам, іншим юридичним і фізичним особам відповідно до чинного законодавства.

Контакти

Наша адреса: 03150, м. Київ, вул. Загородня, буд. 15

E-mail: info@ics.org.ua

Наші партнери: